Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

JapanMap

Bản đồ vùng và các địa phương Nhật Bản
Xem bản đồ chi tiết hơn tại Yurika >>Bản đồ lớn hơn (200KB) >>Bản đồ rõ nét (350KB)
>>Các bản đồ khác (nhiệt độ, tuyết, vv) >>Chọn trường theo vùng, danh sách thủ phủ


No comments:

Post a Comment