Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

G30

Trang thông tin về chương trình du học Nhật Bản bằng tiếng Anh: Chương trình Global 30 Project (G30) của Bộ giáo dục Nhật Bản (MEXT).


Giới thiệu chương trình G30
Các ngành học trong chương trình G30
Học bổng trong chương trình G30

No comments:

Post a Comment