Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Kỳ Thi J

LỊCH THI CÁC KỲ THI TIẾNG NHẬT TẠI VIỆT NAM
Dành cho các bạn cần chứng chỉ tiếng Nhật để làm hồ sơ du học Nhật Bản

Hãy xem yêu cầu tiếng Nhật tại Điều kiện du học Nhật Bản.

Năm 2016
>>Lịch thi chứng chỉ tiếng Nhật năm 2016
>>Tham khảo lệ phí các kỳ thi tiếng Nhật tại Việt Nam

Các năm trước
>>Lịch thi các kỳ thi tiếng Nhật tại Việt Nam năm 2015

No comments:

Post a Comment