Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Tuesday, January 20, 2015

Kỳ du học 7/2015 【Đảm bảo việc làm thêm】

Danh sách trường liên kết với chương trình CHIKYUJIN (đảm bảo việc làm thêm cho các bạn tiếng Nhật sơ cấp) kỳ du học Nhật Bản tháng 07/2015:

TOHO KOKUSAI GAKUIN (TOKYO)
TOYO LANGUAGE SCHOOL (TOKYO)
ACADEMIC OF LANGUAGE ART (TOKYO)
ICA (TOKYO)

TOKYO JLA FOREIGN LANGUAGE SCHOOL (CHIBA)

ASUKA GAKUIN LANGUAGE INSTITUTE (KANAGAWA)

OSAKA INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE (OSAKA)
CLOVER INSTITUTE (OSAKA)
KASUGA JAPANESE SCHOOL (HYOGO)

Hạn đăng ký: Tháng 1/2015
Để đăng ký: Gửi mail tới Gmail (saromalang) tiêu đề "Đăng ký CHIKYUJIN 07/2015".
Để tìm hiểu thêm:
- Gmail: saromalang
- Skype: saromalang

No comments:

Post a Comment