Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Saturday, September 6, 2014

Địa chỉ web của Blog du học Saroma

Blog du học Saroma (Saroma Class Overseas - Chúng ta du học) sử dụng tên miền sau đây:

sea.saromalang.com

Nếu bạn truy cập theo địa chỉ cũ (sacsea.blogspot.com) thì sẽ được chuyển hướng (redirect) qua đây.
Để truy cập nhanh, bạn có thể sử dụng:

sea.meon.us

(Sẽ chuyển hướng tới sea.saromalang.com)

SCO (Saroma Class Overseas)

No comments:

Post a Comment